Vision og mission

Tillid og den tætte dialog


Tanktransporter adskiller sig fra de fleste andre transportformer ved, at vi er i direkte fysisk kontakt med dine produkter. Det er et stort ansvar, og det kræver meget tillid fra kundens side. Derfor sætter vi os altid grundigt ind i værdikæden, branchen og dig og din virksomhed. Sådan ved vi hvad og hvem vi har med at gøre, så vi kan tilføre mest mulig værdi til din virksomhed.

Vi er glade for de tætte og lange relationer og foretrækker altid at planlægge vores transporter i samarbejde med kunden, så vi kan stille de rigtige spørgsmål.

  • Er der eksempelvis specielle forhold under transporten, der skal afklares?
  • Skal der benyttes dedikerede rum, som ikke må bruges til andet?
  • Er en pumpe bedste valg?
  • Skal der være et eller flere rum?
  • Skal der være bagudløb?

Kun på denne måde kan vi give dig sikkerhed for, at vi forstår dine behov og i samarbejde med dig kan levere den rigtige løsning.

Så selvom fejl aldrig helt kan undgås, forsøger vi hver gang at komme dem i forkøbet og takle dem så professionelt som muligt – og samtidig lære noget. Derfor siger vi kun ja til de opgaver, vi ved, vi kan følge til døren. Det sikrer dig, at vi er de rigtige til opgaven, og at du kan få de bedste resultater.

Målet er kort og godt hele tiden at blive bedre til vores arbejde og gøre os fortjent til din tillid.