LS Intertank og fremtiden for tanktransportbranchen

Stigende priser på brændstof, øget fokus på miljøet samt stordrift og opkøb er nogle af de udfordringer, LS Intertank og branchen står overfor.

Nikolai og Leif Sejr Sørensen siger om firmaets fremtid og deres tanker om branchens udvikling:
”Der er en tendens til stordrift og opkøb af andre virksomheder i branchen, hvor der bliver færre, men større selskaber. Som det er nu, har vi ikke planer om at ekspandere yderligere. Vi er gode til det, vi laver, og har mange glade og loyale kunder, så vi vil fortsætte med vores nuværende markeder og ellers altid forsøge at blive bedre og gøre vores arbejde så optimalt som muligt,” siger Nikolai Sejr Sørensen.

”Det er for os ikke et mål nødvendigvis at skulle præstere vækst hvert regnskabsår. Vi er en del af vores kunders værdikæde, og vi følger dem derfor i både tykt og tyndt. Hvis vi ikke kan tilføre værdi til deres virksomhed, så er vi ikke de rigtige til opgaven. Derfor vil vi fortsætte med at tilpasse os vores kunder, så vi kan være en integreret del af deres virksomhed. Det giver det bedste grundlag for de lange og sunde samarbejdsaftaler, som vi foretrækker at have.”

Om tanktransportens fokus på pris, siger Leif Sejr Sørensen: ”Gennem de seneste år er der blevet mere og mere fokus på omkostninger ved transporten. I sidste ende er det altid den endelige pris, som er afgørende for kunden. Sådan har det egentlig altid været, men det er blevet mere udtalt end tidligere. Det betyder i sidste ende, at chaufførerne oplever et pres med meget stramme tidsplaner og hårde arbejdsdage. Vi tror på, at glade og velfungerende medarbejdere gør det bedste arbejde, og derfor er vi opmærksomme på, at chaufførerne skal kunne følge med, hvis vi skal kunne løse de opgaver, vi påtager os. Derfor har vi altid lagt vægt på at behandle vores chauffører ordentligt. De har gode faciliteter hos os, og så sørger vi for, at de kan komme hjem til deres familier og slappe af, når de har fri. Det gør, at vi kan tilbyde de bedste løsninger til en konkurrencedygtig pris.” 

Ved at passe på deres ansatte har LS Intertank taget de mange nye påbud, der er kommet om sikkerhed på vejene og køre/hviletid i opløbet. ”Det er heldigvis en tendens, at vognmændene er begyndt at behandle deres ansatte ordentligt,” siger Leif Sejr Sørensen og tilføjer ”det er de simpelthen nødt til. En chauffør som ikke føler sig tilpas, skifter jo bare arbejde. Vi har mange medarbejdere, som har været her i over 15 år – så vi må gøre noget rigtigt,” siger Leif Sejr Sørensen med et smil.

LS Intertanks hovedkvarter i Taulov udenfor Fredericia er placeret tæt på jernbanenettet, hvor store togsæt fragter varer rundt i landet og ud til resten af Europa. ”Fremtiden vil i høj grad rumme kombinationer af forskellige transportformer. Det handler om at løse kundernes behov for at få flyttet en vare fra dør til dør, mest muligt fleksibelt, økonomisk og miljørigtigt. Når det giver de bedste resultater for kunden, tilbyder vi derfor for eksempel løsninger, som kombinerer traditionel lastbilstransport med togtransport. Det kan også være skib og lastvogn. Vi har forberedt os i mange år på denne situation og har for eksempel i dag tanke, der kan benyttes på jernbanenettet. Men lastbilerne er stadig den mest fleksible og stabile metode, og vi gør hvad vi kan for at tænke på miljøet. Blandt andet ved at benytte mere brændstofeffektive vogne,” siger Leif Sejr Sørensen og tilføjer: ”Vi ser lyst på fremtiden.”