Certificeringer

LS Intertanks transporter fungerer som bindeled mellem Skandinavien og resten af Europa. Derfor lægger vi vægt på at være certificeret, så du som kunde kan være sikker på, at vi overholder de rette standarder. Både i Danmark og i udlandet.

Herunder kan du se hvilke certificeringer og standarder vi er godkendt for:

 

ISO22000:2005
“ISO 22000:2005 sets out the requirements for a food safety management system and can be certified to. It maps out what an organization needs to do to demonstrate its ability to control food safety hazards in order to ensure that food is safe. It can be used by any organization regardless of its size or position in the food chain.”

 


GMP+ B4

”GMP+ FSA-modulet blev udviklet for at garantere fodersikkerheden og berolige kunderne ved at garantere, at foderprodukter fremstilles, bearbejdes, handles, opbevares og transporteres ansvarligt. Garantibetingelserne for fodersikkerheden dokumenteres i standarderne GMP+ FSA. Disse standarder er baseret på lovgivning og yderligere krav fra markedet.”

 


EFTCO Food attestation

“Tank Cleaning is an essential part of the supply chain. It is important that this service is carried out by professional and reliable partners. This is one of the main objectives of EFTCO and for which the European Cleaning Document (ECD) stands:  a document common accepted as a proof that the tank cleaning was carried out as the customer requested, at a high quality level and in respect of all legal, safety and environmental requirements. The ECD contains important information for all partners in the supply chain and needs to be understood in different countries."

 


HACCP

HACCP er en internationalt anerkendt metode til at analysere produktionen og finde frem til de risici, i forhold til fødevaresikkerheden, der skal tages højde for i den daglige drift. HACCP anvendes ved opbygning af egenkontrolprogrammer og er det basale element i certificerede kvalitetssystemer indenfor fødevaresikkerhed.”
 


SQAS Tankcleaning & SQAS Transport

“SQAS (Safety & Quality Assessment System) is a system to evaluate the quality, safety, security and environmental performance of Logistics Service Providers and Chemical Distributors in a uniform manner by single standardised assessments carried out by independent assessors using a standard questionnaire.”

 


Transportør af fødevarer

Registreringen omfatter: Engrostransport af uemballerede flydende fødevarer herunder også temperaturafhængige. Fødevarestyrelsen har på baggrund af virksomhedens aktiviteter indplaceret virksomheden udenfor risikogruppe for engrosvirksomheder og detail med engrosvirksomhed.”


Transportør af animalske biprodukter

”Certificering som bekendtgør, at virksomheden overholder den danske lovgivning indenfor transport af animalske biprodukter.”Transportør af foder

”Certificering som bekendtgør, at virksomheden overholder den danske lovgivning indenfor transport af foder.”